Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Contact Facultatea de Silvicultura Suceava - Harta site-ului Facultatea de Silvicultura Suceava - English version
Despre noi Forme de studiu Cercetare Evenimente Alumni


Cercetare > Rezultatele cercetarii

Strategiile manageriale ale facultatii prevad ca activitatile de cercetare sa fie extinse în vederea acoperirii unei palete mai largi de preocupari, precum si a unor domenii conexe celui forestier. Activitatea de cercetare fundamentala se desfasoara în conformitate cu Planul strategic de dezvoltare institutionala a Facultatii de Silvicultura Suceava pentru perioada in curs, aprobat la nivelul fiecarei catedre.
Actualmente, directiile de cercetare sunt concretizate în:
- evaluarea situatiei actuale a speciilor animale si vegetale endemice sau periclitate si determinarea masurilor practice care se impun;
- modernizarea conceptelor de cartare (stationala, tipologica si functionala) a vegetatiei forestiere din România;
- perfectionarea tehnicilor de evaluare (productiva, industriala, financiara si comerciala) a arborilor si arboretelor;
- studierea ecologica si biochimica a fenomenelor de uscare a padurilor;
- elaborarea strategiei de conservare a resurselor genetice forestiere din România;
- studierea proprietatilor fizice ale lemnului;
- utilizarea tehnicii moderne în cadastru si topografia forestiera;
- îmbunatatirea tehnologiilor de exploatare în scopul minimizarii daunelor produse arboretelor;
- studiul costurilor în activitatea forestiera în conditii de tranzitie la economia de piata.
- evaluarea impactului antropic asupra ecosistemelor forestiere si stabilirea tehnicilor de reconstructie a arboretelor destructurate ecologic.

    In 12 aprilie 2010 s-a lansat la Viena Centrul Regional pentru Europa Centrala si de Est  (EFI CEEC) a Institutului Forestier European (EFI). Facultatea de Silvicultura din Suceava activeaza ca membru fondator al EFI CEEC, cu contributii in cele trei arii tematice ale retelei - >Politica si economie forestiera, Schimbari in regimul de folosinta al terenurilor si Gestionarea ecosistemului forestier.     >> detalii suplimentare  Laboratoare de cercetare

Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Erasmus information package
Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage
Viva FM
Impact FMCopyright © 2010-2020 Facultatea de Silvicultura Suceava. Toate drepturile rezervate.
Site dezvoltat de Ciprian Palaghianu .