Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Contact Facultatea de Silvicultura Suceava - Harta site-ului Facultatea de Silvicultura Suceava - English version
Despre noi Forme de studiu Cercetare Evenimente Alumni


Cercetare > Proiecte de cercetare


Cele mai relevante dintre activitatile de cercetare recente:


    CExForD - Compound extreme events from a long-term perspective and their impact on forest growth dynamics

   Fem4Forest - Forests in Women's Hands (DTP3-500-1.2)

   FaStClim - Explorarea capacitatii de adaptare si a vulnerabilitatii la schimbari climatice a padurilor de fag si stejar prin tehnici avansate de dendroecologie

   BeonNAT - Innovative Value Chains From Tree & Shrub Species Grown In Marginal Lands as a Source of Biomass For Bio-Based Industries (BBI JU nr. 887917)

   FORCrops - Evaluarea directa a productivitatii de biomasa din culturile forestiere cu ciclul scurt de productie (SRF) cu scanerul laser terestru (TLS) /Direct assessment of biomass productivity in short rotation forestry (SRF) with the terrestrial laser scanner (TLS) (PN-III-P1-1.1-PD-2019-0388)

   TOMFOR - Cercetari privind elaborarea si aplicarea unei metodologii de identificare si selectie a suprafetelor din fondul forestier, in vederea reimpaduririi si asigurarea consultantei necesare derularii proiectului de reimpadurire (contract nr. 24905/19.12.2019)

   VALOR - Valorisation of ancient farming techniques in resilient and sustainable agriculture (Proiect 612501-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-KA)

   CRONOFOR - Inregistrarea cronologiei intensitatii fructificatiei pentru principalele specii forestiere din Romania)

   RESFOR - Promovarea lemnului mort pentru cresterea rezilientei padurilor in zona transfrontaliera Romania-Ucraina (Programul Operational Comun Romania-Ucraina 2014-2020)

   RFPDP - Dezvoltarea politicii forestiere din România (Romanian Forest Policy Development Project)

   PN III Tehno-Crops - Optimizarea tehnologiei de cultivare in cicluri scurte a plopilor hibrizi in scopul obtinerii unei productii superioare de biomasa (Crop technology optimization of short rotation hybrid poplar for a high production of woody biomass)

   PN II BioMASS - Social sustainability and acceptability of biomass production and utilization in North-Eastern Romania (Sustenabilitatea si acceptabilitatea sociala a sistemului de productie si utilizare al biomasei lemnoase în Nord-Estul Romaniei)

   CLIMFOR - Forest response to climate change predicted from multicentury climate proxy-records in the Carpathian region

   COST Action FP1304 PROFOUND, Towards robust projections of European forests under climate change


   CRING - CRossborder INventory of Degraded Land - Inventarierea trans-frontalieră a terenurilor degradate

   FP7 STARTREE - Multipurpose trees and non-wood forest products for an innovative forestry in rural areas (Utilizarea multifunctionala a arborilor si a produselor nelemnoase ale padurii pentru un sector silvic inovativ in zonele rurale) (2012-2016)

   PN II DUPLIFEN - The potential impact of global warming on two fundamental factors of Spruce bark beetle Ips duplicatus population dynamics: voltinism and diapause

   PN II INFORMA - Analiza impactului antreprenoriatului institutional în gestionarea durabilă a pădurilor în România prin instrumente socio-economice si de teledetectie (Institutional entrepreneurship and impacts on sustainable forest management in Romania: bridging socio-economic and remote sensing tools)

   FP7 FORMIT - FORest management strategies to enhance the MITigation potential of European forest (2012-2016)

   COST FP 1201 FACESMap - Forest Land Ownership Change in Europe: Significance for Management and Policy

   COST FP 1203 NWFPs - European non-wood forest products (NWFPs) network

   COST FP 1207 ORCHESTRA - Orchestrating forest-related policy analysis in Europe (ORCHESTRA)

    PN II STRoMA - Sustenabilitatea culturilor cu specii forestiere cu ciclu scurt de productie pe terenuri din afara fondului forestier (Sustainability of short-term rotation cultures of trees on marginal lands) 2012-2015.

    PN II HUBFORClimate - Understanding human behaviour role with respect to forest management adaptation to climate change (Studierea rolului comportamentului uman în adaptarea gestionării pădurilor la schimbările climatice) 2011-2014

    FP7 FunDivEurope - Functional significance of forest biodiversity in Europe (Semnificația funcțională a biodiversității forestiere în Europa), EU 7th Framework Programme, 2010-2014

    FP7 MOTIVE - Models for Adaptive Forest Management in Europe (Modele de gestionare a pădurilor în Europa în contextul schimbărilor globale), EU 7th Framework Programme, 2009-2013

   SUVMOFIPS - Rolul principalelor substante volatile caracteristice molidului asupra raspunsului la feromonii agregativi ai gandacilor de scoarta Ips typographus si Ips duplicatus, Proiect PN2-RU-PD_563, finanțat de UEFISCSU

    DEGRATER - Crearea unei baze de date georeferentiate in Podisul Sucevei prin monitorizarea pe imagini digitale a terenurilor degradate, ca suport decizional în reabilitarea ecologica

    NATFORMAN - Structura si dinamica ecosistemelor forestiere naturale, suport pentru fundamentarea de masuri silviculturale apropiate de natura si pentru o gestionare durabila a padurilor

    GOFOR - Contract international nr. 006447/09.12.2004, EU 6th Framework Programme: New modes of governance for sustainable forest management in Europe (Noi modalitati ale actului de guvernare in gestionarea durabila a padurilor)

    FORPOL - Analiza politicilor publice in domeniul padurilor: perspective participative si de coordonare intersectoriala

    COST Action E30 - Integrarea cererii cu privire la paduri si a ofertei de produse si servicii din padurea privata


Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Erasmus information package
Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage
Viva FM
Impact FMCopyright © 2010-2020 Facultatea de Silvicultura Suceava. Toate drepturile rezervate.
Site dezvoltat de Ciprian Palaghianu .