Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Contact Facultatea de Silvicultura Suceava - Harta site-ului Facultatea de Silvicultura Suceava - English version
Despre noi Forme de studiu Cercetare Evenimente Alumni


Admitere > Admitere Masterat

domeniul: SILVICULTURA
    durata studiilor: 2 ANI (4 semestre a 14 saptamani)
forma de invatamant: cu frecventa
Programe de studiu ACREDITATE - document acreditare


   Specializari:

        Managementul activităților din domeniul forestier (MADF)
        Conservarea biodiversității și managementul ecosistemelor (CBME)


   Concursul de admitere constă în:

- Proba 1: interviu (proba orala) *                                                20%
- Proba 2: media generală a examenului de diploma/licenta       80%

Criteriul de departajare in cazul mediilor egale - nota la proba de evaluare a cunostintelor fundamentale si de specialitate din cadrul examenului de diploma.

* Proba orala consta intr-un interviu in care candidatii vor argumenta alegerea facuta si vor dezvolta, tinand cont de planul de invatamant, o schita a unei posibile lucrari de dizertatie.
Interviul va fi sustinut de fiecare candidat in ziua inscrierii.


    Taxe

Taxa de inscriere la admitere: 225 lei
Taxa de inmatriculare: 150 lei
Taxa de scolarizare, pentru locurile in regim cu taxa: 3900 lei/an, platibila in patru transe.
Avansul din taxa de scolarizare ce trebuie platit la înmatriculare: 500 lei

Obs. Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la bugetul de stat o singura data pentru durata ciclului universitar de masterat.
 
Nota: La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolventii cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta (conform Legii nr. 288/2004), precum si absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta, ai studiilor universitare de lunga durata (conform Legii 84/1995), cetateni români si cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene în aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii români, inclusiv în ceea ce priveste taxele de scolarizare.


  Planul de invatamant


   Informatii suplimentare referitoare la acest program de studiu

Sistemul actual din învățământul superior silvic ia în considerare următoarele potențiale poziții de angajare în funcție de nivelul de pregătire academică absolvit:

 • programe de masterat:
  • specialiști de nivel superior în instituțiile și organizațiile din domeniul forestier,
  • specialiști silvici în instituții guvernamentale,
  • coordonatori ai procesului de activitate în firmele de exploatare și industrializare a lemnului,
  • cercetători,
  • cadre didactice în învățământul preuniversitar;
 • doctorat:
  • cadre didactice în instituții de învățământ superior,
  • în funcții cu grad mare de responsabilitate din instituțiile guvernamentale, manageri (conducători, directori, coordonatori) de firme și întreprinderi de specialitate.Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Erasmus information package
Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage
Viva FM
Impact FMCopyright © 2010-2020 Facultatea de Silvicultura Suceava. Toate drepturile rezervate.
Site dezvoltat de Ciprian Palaghianu .