Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Contact Facultatea de Silvicultura Suceava - Harta site-ului Facultatea de Silvicultura Suceava - English version
Despre noi Forme de studiu Cercetare Evenimente Alumni


Admitere > Calendarul admiterii


    Sesiunea iulie 2017

- perioada de inscriere:   10 - 21 iulie 2017 *
- ptr. masterat: Interviul va fi sustinut de fiecare candidat in ziua inscrierii, incepand cu ora 15°°
- afișarea rezultatelor:      21 iulie 2017;
- depunerea contestatiilor: 22 iulie 2017, orele 08.00 - 12.00
- afișarea rezultatelor dupa contestatii:      24 iulie 2017;
- înmatricularea candidaților declarați admiși: 24 - 28 iulie 2017 *
- afișarea rezultatelor finale: 28 iulie 2017

* fara zilele de sambata si duminica


    Sesiunea septembrie 2017

- perioada de inscriere:   6 - 14 septembrie 2017 *
- ptr. masterat: Interviul va fi sustinut de fiecare candidat in ziua inscrierii, incepand cu ora 15°°
- afișarea rezultatelor:      14 septembrie 2017
- depunerea contestatiilor: 15 septembrie 2017, orele 08.00 - 12.00
- afișarea rezultatelor dupa contestatii:      15 septembrie 2017 ;
- înmatricularea candidaților declarați admiși: 18 - 20 septembrie 2017 *
- afișarea rezultatelor finale:    20 septembrie 2017

* fara zilele de sambata si duminica

ATENTIE - Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la bugetul de stat o singura data pentru durata ciclului universitar de licenta/masterat.
Criterii de departajare in cazul mediilor egale -
se vor utiliza drept criterii de departajare media examenului de bacalaureat, la ciclul universitar de licență, respectiv nota la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de diplomă, la ciclul universitar de masterat.

La înmatriculare, candidatii admisi pe locurile finantate de la bugetul de stat au obligatia sa depuna diploma de bacalaureat, diploma de licenta si foaia matricola de la facultate în original sau suplimentul de la diploma de licenta, in original. Neprezentarea diplomelor, în original, din vina exclusiva a candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finantat de la buget.

Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Erasmus information package
Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage
Viva FM
Impact FM

Copyright © 2010-2017 Facultatea de Silvicultura Suceava. Toate drepturile rezervate.
Site dezvoltat de dr. ing. Ciprian Palaghianu .