Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Contact Facultatea de Silvicultura Suceava - Harta site-ului Facultatea de Silvicultura Suceava - English version
Despre noi Forme de studiu Cercetare Evenimente Alumni


Admitere > Acte necesare inscrierii


    Acte necesare înscrierii la studiile de LICENTA ZI si ID (Silvicultura si EPM):

  cerere de înscriere tip
  diploma de bacalaureat în original sau adeverinta (pentru promotia 2021, daca nu a fost eliberata diploma);
  foaie matricola de la liceu in original;
  certificatul de nastere in original;
  buletin/carte de identitate;
  adeverinta medicala tip;
  2 fotografii de 3 x 4 cm;
  chitanta de plata a taxei de înscriere la concurs;
 adeverință din care să rezulte calitatea de student (ptr. studenții care urmează un al doilea program de studii, cu precizarea numărului de semestre finanțate de la buget);

    Acte necesare inscrierii la studiile de MASTERAT :

  cerere de înscriere tip
  diploma de bacalaureat în original
  diploma de licenta, în original;
  foaia matricola de la facultate sau suplimentul de la diploma de licenta în original;
  certificatul de nastere in original;
  buletin/carte de identitate;
  adeverinta medicala tip;
  2 fotografii de 3 x 4 cm;
  chitanta de plata a taxei de înscriere la concurs;

Pentru detalii si precizari suplimentare consultati > Regulamentul de admitere

La înmatriculare, candidatii admisi pe locurile finantate de la bugetul de stat au obligatia sa depuna diploma de bacalaureat (pentru candidatii la studiile de licenta), diploma de licenta si foaia matricola de la facultate (pentru ciclul universitar de masterat) în original sau suplimentul de la diploma de licenta, in original. Neprezentarea diplomelor, în original, din vina exclusiva a candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finantat de la buget.

Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Erasmus information package
Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage
Viva FM
Impact FMCopyright © 2010-2020 Facultatea de Silvicultura Suceava. Toate drepturile rezervate.
Site dezvoltat de Ciprian Palaghianu .