Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Contact Facultatea de Silvicultura Suceava - Harta site-ului Facultatea de Silvicultura Suceava - English version
Despre noi Forme de studiu Cercetare Evenimente Alumni


Admitere > Generalitati


Facultatea de Silvicultura Suceava poseda o oferta educationala variata, prin diferitele forme de învatamânt pe care le pune la dispozitie si perspectivele multiple pe care le deschide absolventilor sai. Oferta este adaptata necesitatilor actuale, astfel se ofera locuri la studiile de licenta - specializarile: SILVICULTURA - forma de invatamant cu frecventa (4 ani), forma Invatamant la distanta (ID, 4 ani), ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI - invatamant cu frecventa (3 ani) si specializari diferite in cadrul formei de invatamant "Masterat" (2 ani).

Pentru detalii si precizari suplimentare consultati linkul USV > Regulamentul de admitere
Pentru informatii suplimentare legate de admitere va rugam sa ne contactati:

- pe adresa de email: silvic@usm.ro 

- telefonic la 0230 - 521 664


Candidatii la studiile universitare de licenta, care au obtinut în perioada studiilor liceale distinctii la olimpiadele scolare si/sau la alte concursuri nationale sau internationale, beneficiaza de dreptul de a se inscrie, fara sustinerea concursului de admitere, pe locuri finantate de la bugetul de stat.


La admiterea în ciclul de studii universitare de licenta pot candida absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, cetateni români si cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene în aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii români, inclusiv în ceea ce priveste taxele de scolarizare.
Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la bugetul de stat o singura data, pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii universitare.


La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolventii cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta (conform Legii nr. 288/2004), precum si absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta, ai studiilor universitare de lunga durata (conform Legii 84/1995), cetateni români si cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene în aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii români, inclusiv în ceea ce priveste taxele de scolarizare. Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Erasmus information package
Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage
Viva FM
Impact FMCopyright © 2010-2020 Facultatea de Silvicultura Suceava. Toate drepturile rezervate.
Site dezvoltat de Ciprian Palaghianu .