Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Contact Facultatea de Silvicultura Suceava - Harta site-ului Facultatea de Silvicultura Suceava - English version
Despre noi Forme de studiu Cercetare Evenimente Alumni


Evenimente > Sesiunea de comunicari stiintifice „Preocupãri recente ale silviculturii românesti în contextul integrãrii europene


      Institutia noastrã a organizat, în cadrul manifestãrilor prilejuite de aniversarea a 40 de ani de învãtãmânt superior sucevean, sesiunea de comunicari stiintifice „Preocupãri recente ale silviculturii românesti în contextul integrãrii europene”, în ziua de 10 octombrie 2003.
      Sesiunea de comunicãri organizatã de Facultatea de Silviculturã din Suceava s-a dorit o ocazie de întâlnire aniversarã în Bucovina a specialistilor din domeniul silvic.
      Scopul principal al organizãrii sesiunii este cel de a permite schimbul de informatie cu privire la cercetãrile si studiile în curs sau recent încheiate în cadrul institutiilor de cercetare, practicã silvicã si învãtamânt cu profil silvic din întreaga tarã. Schimbul de informatie detine un rol esential în alcatuirea retelelor si bazelor de cunostinte stiintifice promovate prin programul aderãrii la Uniunea Europeanã. Prezentarea rezultatelor si eforturilor recente de cercetare în domeniile silvobiologiei, silvotehnicii si managementului forestier nu poate fi decât o initiativã beneficã pentru cei cu preocupãri de cercetare similare si se înscrie pe linia ideii de „structuri de cercetare” promovatã prin finantãrile europene pe proiect.

    Articole prezentate in cadrul sesiunii


Secţiunea Silvobiologie
 

Autor

Instituţia

Titlul lucrării

1

Horeanu Climent,

Prof. dr.

Universitatea Suceava

Fac. de Silvicultură

Însemnătatea ştiinţifică a fitogenofondului din parcul naţional Călimani

2

Parascan Darie,

Prof. dr. ing.

Univ. Transilvania,

Fac. de Silvicultură şi Exploatări forestiere Braşov

Cercetări fotologice şi ecofiziologice în brădete

3

Toma Constantin,

Prof. dr.

Univ Al.I. Cuza Iaşi,

Fac. de Biologie

Dezvoltarea cercetărilor botanice în Bucovina până în 1918

4

Tănase Cătălin,

Conf. dr.

Univ Al.I. Cuza Iaşi,

Fac. de Biologie

Diversitatea speciilor de ciuperci în ecosistemele forestiere din Masivul Rarău (Carpaţii Orientali)

Grudnicki Margareta,

Şef lucr. dr.

Universitatea Suceava

Fac. de Silvicultură

5

Mânzu Ciprian,

Asist.

Univ Al.I. Cuza Iaşi,

Fac. de Biologie

Contribuţii la studiul vegetaţiei forestiere din Bazinul râului Moldoviţa (jud. Suceava)

Chifu Teodor,

Prof. dr.

6

Fărtăiş Liviu,

Conf. dr.

Universitatea Suceava

Fac. de Silvicultură

Metode neconvenţionale în ameliorarea forestieră

7

Toma Constantin,

Prof. dr.

Univ Al.I. Cuza Iaşi,

Fac. de Biologie

Flora ornamentală din Bucovina

Toniuc Angela,

Conf. dr.

Grădina Botanică Iaşi

Toma Irina,

Asist. dr.

Univ Al.I. Cuza Iaşi,

Fac. de Biologie

8

Kruch Johann,

Prof. dr. ing.

Univ. de Vest Arad

Sortarea fructelor de nuc negru (Juglans nigra L.)

9

Zamfirescu Oana,

Şef lucr. dr.

Univ Al.I. Cuza Iaşi,

Fac. de Biologie

Cercetări asupra pădurilor de foioase din Clasa Querco-Fagetea din partea sud-vestică a Munţilor Stânişoarei

Chifu Toader,

Prof. dr.

10

Tănase Cătălin,

Conf. dr.

Univ Al.I. Cuza Iaşi,

Fac. de Biologie

Conservarea diversităţii speciilor de ciuperci în habitate naturale din Bucovina

11

Toma Irina,

Asist. dr.

Univ Al.I. Cuza Iaşi,

Fac. de Biologie

Structura organelor vegetative aeriene la diferite specii de Acer L.

Toma Constantin,

Prof. dr.

Minea Bogdan, Std.

12

Tomescu Cezar,

Şef lucr. drd.ing.

Universitatea Suceava

Fac. de Silvicultură

Asociaţia Hieracio transsilvanici - Abietetum (Borhidi 1971) Coldea 1991 din bazinul râului Suceava

Chifu Teodor,

Prof. dr.

Univ Al.I. Cuza Iaşi,

Fac. de Biologie

13

Zamfirescu Oana,

Şef lucr. dr.

Univ Al.I. Cuza Iaşi,

Fac. de Biologie

Analiza diversităţii comunităţilor vegetale din Clasa Vaccinio-Picetea din zona sud-vestică a Munţilor Stânişoarei

Zamfirescu Ştefan,

Şef lucr. dr.

14

Iacoban Carmen,

CP III

ICAS C-lung Mold.

Fluxul ionilor minerali din atmosferă în ecositemele forestiere din România, în perioada 1999-2002

15

Ciornei Constantin,

dr. ing.

ICAS Bacău

Infestarea pădurilor de cvercinee din bazinul Siretului cu omizi defoliatoare şi măsurile de combatere a acestora în primăvara 2003

Blaga Tatiana, ing.

16

Gurean Dan,

Şef lucr. drd. ing.

Univ. Transilvania,

Fac. de Silvicultură şi Exploatări forestiere Braşov

Aspecte privind nutriţia minerală a laricelui în arborete de limită din Munţii Bucegi şi Ciucaş

17

Grudnicki Margareta,

Şef lucr. dr.

Universitatea Suceava

Fac. de Silvicultură

Intensitatea infecţiei produsă de ciuperca Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., în Codrul Secular Slătioara

Tănase Cătălin,

Conf. dr.

Univ Al.I. Cuza Iaşi,

Fac. de Biologie

18

Goicea Nicolae,

Şef lucr. dr. ing.                            Danilă Gabriel,

Asist. drd. ing.

Universitatea Suceava

Fac. de Silvicultură

Evoluţia efectivelor de cerb nobil din judeţul Suceava în corelaţie cu efectivele de lup

19

Tomescu Cezar,

Şef lucr. drd. ing.

Universitatea Suceava

Fac. de Silvicultură

Asociaţia Fraxino angustifoliae-Quercetum pedunculiflorae Chifu et al.1998 din bazinul râului Suceava

Chifu Teodor,

Prof. dr.

Univ Al.I. Cuza Iaşi,

Fac. de Biologie

20

Lungu Dan,

drd. ing.

ITRSC Suceava

Aspecte privind comportamentul cocoşului de mesteacăn (Lyrurus tetrix) în perioada de rotit.

21

Clinovschi Florin,

Şef lucr. dr. ing.

Universitatea Suceava

Fac. de Silvicultură

Răspândirea carpenului în bazinul Sucevei

22

Savin Alexei,

Asist. drd. ing.

Universitatea Suceava

Fac. de Silvicultură

Aspecte privind fenomenul succesional al staţiunilor forestiere din Podişul Dragomirnei

23

Grudnicki Margareta, Şef lucr. dr.

Universitatea Suceava

Fac. de Silvicultură

Aspecte fitopatologice privind ciupercile de pe răşinoase din unele arborete ale judeţului Suceava.

24

Brudea Valentin,

Şef lucr. dr

Universitatea Suceava

 Fac. de Silvicultură

Cercetări de bioecologie privind trombarul ghindei(Balaninus glandium Marsh. Fam. Curculionidae) care atacă cvercineele din Bucovina.

Mamciuc Bogdan, ing.

 

25

Buzdugan Cătălina,

dr. ing.

OSPA Suceava

Consecinţe sanogenetice ale nitraţilor din alimente, metode de reducere a conţinutului de N-NO3 din produsele vegetale

Savin Alexei,

Asist. drd. ing.

Universitatea Suceava

 Fac. de Silvicultură

26

Gurean Dan,

Şef lucr. drd. ing.

Univ. Transilvania,

Fac. de Silvicultură şi Exploatări forestiere Braşov

Aspecte fitocenologice din laricetele naturale din Munţii Apuseni

27

Lupaştean Daniela,

Asist. drd. ing.

Universitatea Suceava Fac. de Silvicultură

Aspecte privind utilizarea curselor feromonale în combaterea speciei Ips typographus L.

28

Soare Liliana Cristina,

Lector drd.

Fac. de Biologie Piteşti

Cercetări privind cultura in vitro la ferigi.

Neagu Ionică, biolog

29

Lungu Dan,

drd. ing.

ITRSC Suceava

Tipuri de comportament întâlnite la lup

30

Soare Liliana Cristina,

Lector drd.

Fac. de Biologie Piteşti

Incidenţa unor tulpini de Enterobacteriaceae în sursele de apă din judeţul Argeş

Neagu Ionică,

Lector drd.

Sîrbu Delia, biolog

31

Stancu Radu Prof. dr.

Fac. de Biologie Piteşti

Influenţa microelementelor Mn şi B asupra unor procese  fiziologice la grâu.

Fleancu Monica Asist. Drd

Rugu Valentina Biol.


Secţiunea Silvotehnică
 

Autor

Instituţia

Titlul lucrării

1

Cenuşă Radu,

CP I dr. ing.

ICAS C-lung Mold.

Comportarea zâmbrului (Pinus cembra) în plantaţii din nordul Carpaţilor Orientali

2

Frăţilă Eugeniu Corneliu,

CSP III, dr. ing.

ICAS Caransebeş

Cercetări privind unele caracteristici structurale ale făgetelor virgine din Banat

3

Avăcăriţei Daniel,

Şef lucr. dr. ing.

Universitatea Suceava

Fac. de Silvicultură

Aprecieri privind densitatea lemnului de fag din arboretele exploatabile

Horodnic Sergiu,

Şef lucr. dr. ing.

4

Grudnicki Francisc, Şef lucr. ing.

Universitatea Suceava

 Fac. de Silvicultură

Stabilitatea molizilor la acţiunea vântului

5

Barbu Ion,

CP I, dr. ing.

ICAS C-lung Mold.

Gospodărirea culturilor de răşinoase instalate în afara arealului natural

6

Iacobescu Ovidiu, Şef lucr. dr. ing.

Universitatea Suceava

 Fac. de Silvicultură

Aplicaţii ale calculului vectorial în topografie

7

Ciornei Ioan,

Şef lucr. drd. ing.

Universitatea Suceava

Fac. de Silvicultură

Fractali la determinarea după planuri a parametrilor morfometrici specifici bazinelor hidrografice torenţiale

8

Iordache Eugen,

Şef lucr. drd. ing.

Univ. Transilvania,

Fac. de Silvicultură şi Exploatări forestiere Braşov

Consideraţii privind utilizarea podurilor portabile la drumurile forestiere.

9

Hăidăuţu Adrian,

dr. ing.

O.S. Dorohoi

Consideraţii privind tehnica de instalare prin regenerare naturală a vegetaţiei forestiere (cojocul) necesare aplicării Procedeului Dorohoi

10

Popa Ionel,

CP III, dr. ing.

ICAS C-lung Mold.

Reconstituirea dinamicii istorice a regimului termic al lunii iunie în Munţii Rodnei prin tehnici de dendroclimatologie

Dragota Carmen Sofia, CP I, dr.

INMH Secţia de Climatologie şi Agrometeorologie

Dumitrescu Alexandru Iulian, meteorolog II

INMH Secţia de Climatologie şi Agrometeorologie

11

Iacob Liviu,

dr. ing.

O.S. Botoşani

Procedeu de prelucrare a datelor provenite din măsurători ale caracteristicilor dendrometrice din arborete echiene

12

Frăţilă Eugeniu Corneliu,

CSP III, dr. ing.

ICAS Caransebeş

Cercetări cu privire la efectul intensităţii răriturilor asupra calităţii făgetelor montane

13

Horodnic Sergiu,

Şef lucr. dr. ing.

Universitatea Suceava

 Fac. de Silvicultură

Tendinţe actuale în aplicarea ecotehnologiilor pentru exploatarea lemnului

Zarojanu Dan,

Conf. dr. ing.

14

Iordache Eugen,

Şef lucr. drd. ing.

Univ. Transilvania,

 Fac. de Silvicultură şi Exploatări forestiere Braşov

Consideraţii privind utilizarea funicularelor forestiere pe terenuri cu portanţă scăzută

15

Iacobescu Ovidiu,

Şef lucr. dr. ing.

Universitatea Suceava

 Fac. de Silvicultură

Aspecte specifice ale cadastrului forestier în Bucovina

Mocanu Vasile, ing.

GEOSIT Suceava

16

Zarojanu Dan,

Conf. dr. ing.

Universitatea Suceava

 Fac. de Silvicultură

Consideraţii privind eficienţa soluţiilor tehnice de proiectare a drumurilor forestiere

Horodnic Sergiu,

Şef lucr. dr. ing.

17

Ciornei Ioan,

Şef lucr. drd. ing.

Universitatea Suceava

 Fac. de Silvicultură

Consideraţii privind indicatorul "investiţie specifică" şi panta talvegului în lucrările de corectarea torenţilor.

18

Palaghianu Ciprian, prep. drd. ing.

Universitatea Suceava

 Fac. de Silvicultură

Sistem informatic utilizat în cercetările dendrocronologice

19

Barnoaiea Ionuţ,

prep. ing.

Universitatea Suceava

 Fac. de Silvicultură

Aspecte privind auxologia arboretelor de molid afectate de putregaiul roşu

20

Zarojanu Dan,

Conf. dr. ing.

Universitatea Suceava

 Fac. de Silvicultură

Consideraţii privind unele noutăţi tehnice în proiectarea şi construcţia caselor de lemn

Patraş Sorin, ing.

S.C. Moldsilva SA

Zarojanu Angela,  ing.

Steiciuc Mihai, matem.

21

Barbu Cătălina,

prep. ing.

Universitatea Suceava      Fac. de Silvicultură

Evaluarea impactului doborâturilor de vânt asupra funcţiilor ecoprotective ale pădurii

22

Ivan Virgil,

 ing. drd.

O.S. Vidra

Evoluţia arboretelor dintre Prut şi Bârlad şi impactul antropic asupra acestora.


Secţiunea Management Forestier si Conservarea Biodiversitătii
 

Autor

Instituţia

Titlul lucrării

1

Boş Nicolae,

Prof. dr. ing.                      Iacobescu Ovidiu,

Şef lucr. dr. ing.

Univ. Transilvania,

 Fac. de Silvicultură şi Exploatări forestiere Braşov

Cu privire la normele tehnice pentru introducerea cadastrului general

2

Bereziuc Rostislav,

Prof. dr. ing.

Univ. Transilvania,

Fac. de Silvicultură şi Exploatări forestiere Braşov

Realizări şi perspective în domeniul căilor forestiere de transport

3

Vlad Radu,

CP II dr.

ICAS C-lung Mold.

Implicaţii ale vătămărilor produse de cervide pe spaţii mari forestiere în gestionarea pădurilor de molid

4

Goicea Nicolae, Şef lucr. dr. ing.

Universitatea Suceava

Fac. de Silvicultură

Implicaţii economice ale aplicării ,,Instrucţiunilor privind întocmirea studiilor de gestionare durabilă a vânatului" pentru Baza didactică de vânătoare a Facultăţii de Silvicultură Suceava.

Danilă Gabriel, Asist. drd.ing.

5

Bolea Valentin, dr. ing.

ICAS Braşov

Conservarea biodiversităţii şi asigurarea echilibrului ecologic în Rezervaţia Biosferei "Pietrosul Rodnei"

Ciobanu Dan,

CP II dr. ing.

Scubli Horia, ing.

Pană Any-Mary, drd. ing.

6

Boş Nicolae, Prof. dr. ing.

Univ. Transilvania,

Fac. de Silvicultură şi Exploatări forestiere Braşov

Evidenţa fondului forestier: cerinţe şi perspective

7

Stoiculescu Cristian,

CP I, dr. ing.

ICAS Bucureşti

Conservarea biodiversităţii

8

Micle Traian,

drd. ing.

Dir. Silvică Bihor

Considerente care impun legiferarea Parcului Naţional al Munţilor Apuseni

Lucaciu Cătălina, drd. ing.

Neag Iustina, drd. Ing.

9

Clinovschi Florin, Şef lucr. dr. ing.

Universitatea Suceava

Fac. de Silvicultură

Implicaţii antropice în evoluţia fitocenozelor cotiere atlantice

10

Drăgoi Marian, Şef lucr. dr. ing.

Universitatea Suceava

Fac. de Silvicultură

Asupra eficacităţii gestionării multifuncţionale a pădurilor

11

Cozma Lucian, ing. drd.

Parcul Natural Vânători -Neamţ

Obiective principale în managementul Parcului Natural Vânători-Neamţ

12

Frunză Gheorghe,

Conf. dr. ing. ec.

Universitatea Suceava

Fac. de Silvicultură

Analiza stabilităţii biosistemelor prin metode neconvenţionale

13

Miron Marius,

Şef lucr. drd. ing.

Universitatea Suceava

Fac. de Silvicultură

Cercetări privind eficienţa economică a drumurilor forestiere din bazinul Dornelor

14

Bouriaud Laura, Şef lucr. dr. ing.

Universitatea Suceava

Fac. de Silvicultură

Aplicaţii ale teoriei economice a "drepturilor" de proprietate (property rights theory) în domeniul silvic.

15

Ene Costel,

drd. ing .jr.

ICAS Braşov

Răspunderea juridică în silvicultură

Ciobanu Dan,

CP II dr. ing.

16

Stoiculescu Cristian,

CP I, dr. ing.

ICAS Bucureşti

Rarău-Giumalău Primul parc naţional potenţial al Bucovinei

17

Micle Traian,

drd. ing.

Dir. Silvică Bihor

Situaţia parcurilor naţionale şi a altor arii protejate din România

Lucaciu Cătălina, drd. ing.

Neag Iustina,

drd. Ing.

18

Boghean Petru, ing drd.

O.S. Dorna Candreni

Tipuri de păduri identificate în rezervaţia ştiinţifică Tinovu Mare din Poiana Stampei

19

Măciucă Anca, Şef lucr. dr. ing.

Universitatea Suceava

Fac. de Silvicultură

Aspecte privind conservarea biodiversităţii zoocenozei forestiere

20

Timofte Adrian, Asist. ing.

Univ. Oradea

Fac. de Protecţia Mediului

Deşeurile lemnoase. Surse, valorificare, efecte asupra mediului

21

Măciucă Anca, Şef lucr. dr. ing.

Universitatea Suceava

Fac. de Silvicultură

Aspecte privind stabilirea indicatorilor pentru evaluarea biodiversităţii forestiere

Lupaştean Daniela,

Asist. drd. ing.

22

Micle Traian,

drd. ing.

Dir. Silvică Bihor

Arboretele din zona carstică Padiş-Cetăţile-Ponorului. Măsuri de gospodărire în vederea creşterii potenţialului turistic

Lucaciu Cătălina, drd. ing.

Neag Iustina,

drd. Ing.

23

Nichiforel Liviu, Asist. ing. drd.           

Universitatea Suceava

Fac. de Silvicultură

Influenţe şi factori perturbatori ai pieţei lemnului

Bouriaud Laura, Şef lucr. dr. ing.   

24

Lupaştean Daniela, Asist. drd. ing.

Universitatea Suceava

Fac. de Silvicultură

Aspecte economice în adoptarea strategiilor de combatere integrată a dăunătorilor forestieri

Măciucă Anca, Şef lucr. dr. ing.

25

Micle Traian, drd. ing.

Dir. Silvică Bihor

Influenţa proprietăţii asupra constituirii Parcului Naţional din Munţii Apuseni

Lucaciu Cătălina, drd.ing.

Neag Iustina, drd. Ing.Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Erasmus information package
Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage
Viva FM
Impact FMCopyright © 2010-2020 Facultatea de Silvicultura Suceava. Toate drepturile rezervate.
Site dezvoltat de Ciprian Palaghianu .