Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Contact Facultatea de Silvicultura Suceava - Harta site-ului Facultatea de Silvicultura Suceava - English version
Despre noi Forme de studiu Cercetare Evenimente Alumni


Cercetare > Activitati recente > Proiect GOFOR

GOFOR: Noi modalitati ale actului de guvernare în gestionarea durabila a padurilor în Europa (New mode of governance for sustainable forestry in Europe)

Prezentarea proiectului
Proiect finantat de catre Uniunea Europeana , prin Sixth Framework Programme, Priority 8.1 “Sustainable management of Europe's natural resources”
Coordonator : BOKU - University of Natural Resource and Applied Life Sciences, Viena , Austria
Perioada : 1.12. 2004-1.12.2007

Parteneri :
Danish Forest and Landscape Research Institute, Hoersholm, Denmark
National University for Rural Engineering and Forestry, INRA-ENGREF, Nancy, France
Institute of Forest Policy, Faculty of Forest Sciences and Forest Ecology, Georg -August-University Göttingen , Germany
Department of Forest Assets Management, University of West Hungary, Sopron , Hungary
Forest Policy and Forest Management Group, Department of Environmental Sciences Faculty of Social Sciences, Wageningen University, Netherlands
Møreforsking – Volda , Norway
Faculty of Social Sciences, Open University, Milton Keynes, United Kingdom
University Stefan cel Mare, Faculty of Forestry, Suceava, Romania
Forest Technology Center of Catalonia, Spain

Responsabil pentru coordonarea activitatilor partenerului 8 in cadrul proiectului: dr. Laura Bouriaud, Facultatea de Silvicultura, Universitatea Stefan cel Mare Suceava (director de proiect)

Obiectivele proiectului
În cadrul acestui proiect se urmareste identificarea masurii în care noile modele de guvernanta, inspirate în principal de Uniunea Europeana si de MCPFE (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe) afecteaza modalitatile de luare a deciziei în sectorul silvic.

Obiective generale :
- identificarea noilor modalitati de reglementare a gestionarii durabile a padurilor în plan national, în contextul legislatiei europene;
- eficienta politicilor forestiere pentru promovarea gestionarii durabile a padurilor;
- analiza procesului de formulare a Programului Forestier National.

Obiective secundare :
- elaborarea unui set de criterii pentru operationalizarea conceptului „noi modele de guvernanta”, în scopul de a genera concluzii relevante din punct de vedere politic;
- explorarea preferintelor si comportamentului actorilor politici si a pozitiilor politice în contextul noilor modele de guvernanta;
- identificarea factorilor contextuali (socio-economici, politici, ideologici) care determina/ mediaza practicile caracteristice noilor modele de guvernanta si eficienta acestora.

Notiunea de guvernanta în gestionarea durabila a padurilor
Noi modalitati de guvernanta au aparut în domeniul forestier, inspirate fiind în principal de conventiile si tratatele internationale si regionale cu privire la gestionarea durabila a padurilor. În cadrul acestora se configureaza o abordare diferita a politicilor publice forestiere, cu institutii si elemente procedurale specifice (Bancu si Bouriaud, 2005; Bouriaud, 2005; Hogl, 2002; Puzl si Rametsteiner, 2002) precum :
- coordonarea pe mai multe niveluri (european, national, sub-national) a politicilor în domeniul silvic;
- coordonarea inter-sectoriala (coordonarea politicilor din domeniul silvic cu cele din agricultura, gospodarirea apelor, protectia mediului, etc.);
- participarea publica la deciziile referitoare la gestionarea padurilor;
- planificarea politica adaptata si reiterata (formularea Planului Forestier National si a strategiilor nationale) ;
- utilizarea expertizei stiintifice si rezultatelor cercetarii în luarea deciziilor cu privire la gestionarea padurilor.

Conceptul de „Program Forestier National'' a servit drept cadru pentru implementarea noilor modele de guvernanta (Howlet, 1999; Gluck, 1999; Benz, 1999). În acest sens, formularea Programelor Forestiere Nationale are caracter instrumental, de fixare a unor obiective de atins. În plan global, conceptul a fost introdus în cadrul reuniunilor de lucru ale Comisiei Forestiere Internationale si a constituit o încercare de directionare a silviculturii catre gestionarea durabila a padurilor în statele semnatare UNCED (United Nations Conference on Environment and Development). În plan european, MCPFE (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe), initiativa majora în procesul de cooperare între tarile europene pentru protectia padurilor, defineste în documentele oficiale Programul Forestier National ca fiind „un proces participativ, inter-sectorial, holistic si reiterat de planificare politica, implementare, monitorizare si evaluare la nivel national si sub-national în scopul îmbunatatirii gestionarii durabile a padurilor” (MCPFE, 2003).

Introducerea noilor metode de guvernare (coordonare, participarea publicului, abordare holistica, etc.) este impulsionata si de evolutiile din sistemul legislativ. O serie de legi adoptate dupa anul 2000 conduc catre o deschidere a procesului politic catre partenariat, transparenta si dialog social. Studiul guvernantei în domeniul gestionarii padurilor, si mai ales în domeniul padurilor private, este cu atât mai interesant cu cât sectorul forestier se caracterizeaza printr-o puternica traditie etatica, paternalista, si mijloacele de guvernare utilizate pâna recent au fost aproape exclusiv de ordin represiv (Bouriaud, 2001).

Bancu , D., Bouriaud , L., 2005. Repere conceptuale si metodologice ale analizei actului de guvernare în domeniul padurilor, Analele Universitatii Stefan cel Mare Suceava, Sectiunea Silvicultura, Serie Noua, nr.1/2005, 12 p.
Benz , A., 1999. Multi-level governance, in: P.Gluck, G. Oesten, H. Schanz, K.-R. Volz. 1999. Formulation and implementation of National Forest Programmes. Vol .I: Theoretical Aspects, European Forest Institution Proceedings No.30, p.73-84.
Bouriaud , L., 2001. Sustainable forest management: with or without privately owned forests? A Romanian case survey. In Niskanen, A. and Vayrynen, J., eds., Economic sustainability of small scale forestry, EFI Proceedings n. 36, pp. 143-159.
Bouriaud , L., 2005. Review and analysis of policy relevant research related to the process of Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe (MCPFE). Working Paper for European Forest Institute, 156 p.
HOGL, K., 2002. Patterns of multi-level co-ordination for NFP-processes: learning from problems and success stories of European policy-making, Forest Policy and Economics 4 (2002) 301-312.
PULZL, H., RAMETSTEINER, E., 2002. Grounding international modes of governance into National Forest Programmes. Forest Policy and Economics 4 (2002) 259-268.
GLUCK , P., 1999. National Forest Programs-Significance of a forest policy framework. In P.Gluck, G. Oesten, H. Schanz, K.-R. Volz. 1999. Formulation and implementation of National Forest Programmes. Vol .I: Theoretical Aspects, European Forest Institution Proceedings No.30, p. 39-51.
HOWLETT, M., 1999. Policy learning and policy change: reconciling knowledge and interests in the policy process, in: P.Gluck, G. Oesten, H. Schanz, K.-R. Volz. 1999. Formulation and implementation of National Forest Programmes. Vol .I: Theoretical Aspects, European Forest Institution Proceedings No.30 p.85-98.
MCPFE, 2003. Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, 28-30 April, Vienna, Austria. Viena Declaration and Resolutions. Disponibile la www.mcpfe.org

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul GoFOR ( www.boku.ac.at/gofor ) gazduit de coordonatorul proiectului, BOKU.


Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Erasmus information package
Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage
Viva FM
Impact FMCopyright © 2010-2020 Facultatea de Silvicultura Suceava. Toate drepturile rezervate.
Site dezvoltat de Ciprian Palaghianu .