Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Contact Facultatea de Silvicultura Suceava - Harta site-ului Facultatea de Silvicultura Suceava - English version
Despre noi Forme de studiu Cercetare Evenimente AlumniFacultatea de Silvicultura - Avizier WEB


   In atentia studentilor care au de sustinut examene cu credite din semestrul 2 - studentii vor contacta cadrele didactice titulare pentru a putea fi programati pentru evaluare la aceleasi date la care sunt programate examenele pentru disciplinele respective in sesiunea curenta. Dupa ce vor fi contactate, cadrele didactice vor putea trimite linkurile cu invitatiile pe plaformele online pe care se desfasoara evaluarea.

  Programarea restantelor pentru anii terminali
        >> detalii

  In atentia studentilor - informatii legate de desfasurarea activitatii didactice on-line
        >> detalii generale
        >> prevederi referitoare la modul de examinare online

  Programarea examenelor
        >> detalii

  Programul de sprijinire financiara a achizitiei unui calculator (200 euro)
        >> detalii

  Lista studentilor bursieri
        >> detalii
        >> lista studentilor care trebuie sa trimita contul IBAN la serviciul social

 Simpozionul Protectia biodiversitatii forestiere: perspective franco-romane - a fost AMANAT
        >> comunicatul de amanare a evenimentului
        >> website eveniment

  TAXA DE SCOLARIZARE pentru anul univ. 2019-2020 - termene de plata si transe
        >> detalii

  Metodologia de organizare a examenului de diploma/licenta
        >> detalii

  Propuneri de exmatriculare pentru neplata primei tanse din taxa de scolarizare
        >> detalii

  Ghidul studentului
        >> detalii

  Programul activitatilor didactice la ID in anul univ. 2019-2020
        >> programarea activitatilor

  Accesul studentilor ID pe platforma e-Learning
        >> detalii

  Informare DCTI legata de accesul la resursele informationale USV
        >> detalii

  Contractarea examenelor nepromovate in anul anterior (examene cu credite)
        >> detalii - termen limita si taxe

  Burse de performanta
        >> detalii privitoare la depunerea dosarelor

  Burse de ajutor social
        >> detalii privitoare la depunerea dosarelor

  Lista indrumatorilor de an pentru anul universitar 2019-2020
        >> detalii

 CAZARI 2019
        >> lista studentilor care beneficiaza de cazare

  PROGRAMUL de audiente si programul secretariatului de lucru cu studentii
        >> detalii

  Examenul de disertatie - sesiunea septembrie 2019
        >> rezultatele sustinerii lucrarilor de disertatie - CBME
        >> rezultatele sustinerii lucrarilor de disertatie - MADF

  Examenul de finalizare a studiilor - sesiunea SEPTEMBRIE 2019
        >> rezultatele probei scrise de verificare a cunostintelor - Silvicultura
        >> rezultatele probei scrise de verificare a cunostintelor - EPM
        >> rezultatele contestatiilor la proba scrisa - Silvicultura
        >> rezultatele sustinerii proiectelor - Silvicultura
        >> rezultatele sustinerii proiectelor - EPM

  Verificarea originalitatii lucrarilor de licenta/disertatie
        >> completari ale regulamentului USV (R45)
        >> model de declaratie de originalitate
        >> detalii Turnitin (programul de verificare a originalitatii lucrarilor)

  Examenul de diploma/licenta - sesiunea iulie 2019
        >> rezultate proba scrisa SILVICULTURA
        >> rezultate contestatii - proba scrisa SILVICULTURA
        >> rezultate proba scrisa EPM
        >> rezultate sustinere proiecte SILVICULTURA
        >> rezultate sustinere proiecte - EPM


  Efectuarea practicii de vara - pentru studentii anului III ID
        >> detalii

  Alegerea disciplinelor optionale si facultative pentru anul univ 2019-2020
        >> detalii

  Programul de consultatii al cadrelor didactice - anul univ. 2018-2019 (sem II)
        >> detalii

  Program de stagiatura in Germania pentru ingineri debutanti - Forestexpert
        >> website program
        >> prezentare program

  Buletinul informativ al Facultatii de Silvicultura (septembrie-decembrie 2018)
        >> detalii

  Burse masterat School of Forest Science - University of Eastern Finland
        >> detalii

  Publicatii recente ce pot fi consultate la biblioteca facultatii
        >> detalii

 Examene cu CREDITE - contractare credite pentru examenele nepromovate
        >> detalii

  Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera USV
        >> link spre website CCOC

  Punct de vedere cu privire la Protejarea padurilor seculare
        >> document

  Numele de utilizator pentru situatia scolara - studentii care nu isi stiu userul pot sa acceseze acest link
        >> interogare baza de date utilizatori

    Cluburi studentesti USV - studiaza posibilitatea de inscriere in acestea
        >> Clubul Eco-Silvic Suceava
        >> detalii cluburi studentesti USV

    Revista Analele Universitatii Stefan cel Mare Suceava - Sectiunea SILVICULTURA
        >> consulta website-ul revistei
        >> publicatiile Facultatii de Silvicultura Suceava

  Platforma informatica de tip E-educatie - portal.usv.ro
        >> detalii legate de modul de conectare

    Mobilitati / Burse / Programe de masterat si doctorat in domeniul forestier
        >> Programe de masterat si doctorat la University of Eastern Finland
        >> Program masterat MSc EUROPEAN FORESTRY - Erasmus Mundus
        >> Program de masterat European Forestry - Universitatea Mendel, Brno (Cehia)
        >> Programe de masterat - University of Helsinki (Finlanda)
        >> Mobilitati prin Agence universitaire de la Francophonie pentru Europa Centrala si de Est 


Avizier on-line Consultati zilnic avizierul on-line al facultatii pentru a afla noutati privitoare la activitati, evenimente si actiuni.
Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Erasmus information package
Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage
Viva FM
Impact FM

Copyright © 2010-2017 Facultatea de Silvicultura Suceava. Toate drepturile rezervate.
Site dezvoltat de Ciprian Palaghianu .